top of page

Tietosuojaseloste

Päivitetty 9/9/2022

1. Johdanto
 

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen, mihin Käyttäjältä tai Asiakkaalta (“Käyttäjä”, “Asiakas” tai “sinä”) kerättyjä henkilötietoja käsitellään Virtual Design Rendering Oy:n  ("Palveluntarjoaja"; ”me”) palvelussa (“Palvelun”) (sisältäen seuraavan internetsivuston http://www.visign.fi sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat). 

 

Noudatamme menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään. Tästä tietosuojaselosteesta ilmeneviä periaatteita ja toimintatapoja sovelletaan kaikessa toiminnassamme, johon liittyy henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä sovellustilanteista ovat palveluidemme käyttö sopimusehtojemme mukaisesti. Tietosuojaselostetta sovelletaan myös henkilöstömme ja työnhakijoiden tietojen käsittelyyn.

 

 

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

 

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee Palvelussa henkilötietoja, jotta:

 

- käyttäjä voidaan rekisteröidä Asiakkaaksi Palveluun;

 

- Asiakas voi käyttää sivustolla olevia Palveluita;

 

- Palveluiden markkinointi ja asiakasviestintä, mukaan luettuna kolmannen osapuolten palveluiden, kuten sosiaalisen median, hyödyntäminen;

 

- Palveluntarjoaja voi parantaa käyttäjän Palvelun käyttökokemusta;

 

-Palveluntarjoajan Palvelua voidaan hallinnoida

 

- Voimme tietyissä tilanteissa selvittää mahdollisia väärinkäytöksiä

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. 

 

Voimme oikeutetun edun perusteella markkinoida potentiaalisille asiakkaille ja asiakkaille palveluitamme. Lisäksi käsittelyperusteena on oikeutettu etu, kun luovutamme tiedot konserniyrityksellemme käyttäessäsi mobiilisovellustamme. Tästä käsittelystä voit lukea lisää kappaleesta 3. Lisäksi Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palveluansa. 

 

Evästeillä kerättyjä tietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Suostumuksen voi antaa ja peruuttaa hallinnoimalla evästeasetuksia.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

 

Palveluntarjoaja kerää palvelunsa käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

 

Palveluntarjoajalle antamasi tiedot

 

Sivustolla kysytään esimerkiksi yhteystietojasi rekisteröityessäsi Sivustolla oleviin palveluihin tai käyttäessäsi palveluita.

 

Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tekniset tiedot

 

Palveluntarjoaja käyttää erilaisia teknologioita (mukaan lukien evästeitä) kerätäkseen ja säilyttääkseen tietoa Sivuston käyttäjistä ja vierailijoista. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Evästeistä voit lukea lisää evästekäytännöstämme.

 

Mobiilisovelluksen keräämät tiedot 

 

Mobiilisovelluksen avulla voit ottaa skannauksen (“Skannaus”) sisätilasta. Tällöin keräämme ja käsittelemme Skannauksen sisältämää tietoa, kuten videon, käyttäjän kulkeman reitin, gps-koordinaatit (käyttäjän salliessa) sekä loki-ja laitetietoja.

 

4. Kuinka kauan käyttäjien henkilötietoja säilytetään?

 

Palveluntarjoaja säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

 

5. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

 

Palveluntarjoajan palvelun tarjoamiseksi

 

Siirrämme henkilötietoja siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet, mukaan luettuna konserniyrityksemme, tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palveluntarjoajan palveluiden tarjoamiseksi tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa. Palveluntarjoajat toimivat aina lukuumme ja sopimuksen perusteella. 

 

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

 

Palveluntarjoaja ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien suoria tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille kerättyjen tietojen perusteella analysoidut  anonymisoidut demografiatiedot, kiinnostuksenkohteet tai pseudonyymin tunnisteen. Mikäli hyödynnämme markkinoinnissa kolmannen osapuolen mainosalustaa, kuten sosiaalista mediaa, tietojen luovutus saattaa sisältää tietojen siirron EU:n ulkopuolelle mukaanluettuna Yhdysvaltoihin.

 

Suostumuksesi

 

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

 

Tieteellinen tutkimus

 

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tutkimusta varten voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Oikeudellisista syistä

 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

 

6. Kansainväliset tietojen siirrot

 

Palveluntarjoaja pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

 

Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää tai luovuttaa eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Palveluntarjoaja huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

 

7. Henkilötietojen suojaus

 

Palveluntarjoaja käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Palveluntarjoaja voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

 

8. Alaikäiset

 

Palveluntarjoajan tarjoama palvelu ei ole suunnattu alaikäisille eikä Palveluntarjoaja erityisesti kerää alaikäisten henkilötietoja ja pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin ja sivustomme käyttöä.

 

9. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Palveluntarjoajan sivustoon emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

 

10. Tietosuojaselosteen muutokset

 

Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Palveluntarjoajan sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

 

Tarkastusoikeus

 

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

 

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon korjaamista.

 

Oikeus vaatia tiedon poistamista

 

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, jos meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

 

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

 

Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa voimme rajoittaa tietojesi käsittelyä.

 

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. 

 

Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.    

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, silloin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai välillämme solmittuun sopimukseen.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

 

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 

11. Oikeuksiesi käyttäminen

 

Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.   

 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@visign.fi. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmistamiseksi. 

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

 

12. Kuka on rekisterin pitäjä ja kehen voi ottaa yhteyttä?
 

Rekisterinpitäjä on Virtual Design Rendering Oy. 

 

Yhteyttä tietosuojaa koskevissa asioissa voit ottaa: asiakaspalvelu@visign.fi.

bottom of page