TIETOSUOJASELOSTE

1. Johdanto

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen, mihin Käyttäjältä tai Asiakkaalta (“Käyttäjä”, “Asiakas” tai “sinä”) kerättyjä henkilötietoja käytetään ja luovutetaan Virtual Design Rendering Oy  ("Palveluntarjoaja"; ”me”) palvelussa Visign (“Palvelun”) (sisältäen seuraavan internetsivuston http://www.visign.fi sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit, hakemistot ja tietokannat).

Sitoudumme suojaamaan vierailijoiden ja käyttäjien yksityisyyttä ja henkilötietoja. Palveluntarjoaja noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee Palvelussa henkilötietoja, jotta:

- käyttäjä voidaan rekisteröidä Asiakkaaksi Palveluun;

- Asiakas voi käyttää sivustolla olevia Palveluita;

- Käyttäjälle voidaan käyttäjän hyväksynnän mukaisesti markkinoida Palveluntarjoajan tai valittujen kolmansien osapuolten palveluita;

- Palveluntarjoaja voi parantaa käyttäjän Palvelun käyttökokemusta keräämällä käyttötietoa evästeitä ja kirjautumistietoja hyväksikäyttäen;

- Palveluntarjoajan Palvelua voidaan hallinnoida

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilötietoja hoitaakseen sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa sekä täyttääkseen lainsäädännöstä johtuvat velvoitteensa. Lisäksi Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja oikeutetun edun perusteella ylläpitääkseen ja kehittääkseen liiketoimintaansa ja palveluansa. Evästeillä kerättyjä tietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Suostumuksen voi antaa ja peruuttaa selaimen asetusten avulla.

3. Mitä henkilötietoja keräämme?

Palveluntarjoaja kerää palvelunsa käyttäjistään tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Palveluntarjoajalle antamasi tiedot

Sivustolla kysytään esimerkiksi yhteystietojasi rekisteröityessäsi Sivustolla oleviin palveluihin.

Palveluiden käytöstä havainnoidut ja johdetut tekniset tiedot

Palveluntarjoaja käyttää erilaisia teknologioita (mukaan lukien evästeitä) kerätäkseen ja säilyttääkseen tietoa Sivuston käyttäjistä ja vierailijoista. Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä.

Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Aina, kun käyttäjän selain hakee sivuston Palveluntarjoajan serveriltä, viesti lähetetään takaisin käyttäjän tietokoneelle. Lähetetty viesti nopeuttaa sivustoa ja yksinkertaistaa kirjautumista, tallentaa käyttäjän käyttötietoja ja kohdentaa sivuston käyttäjälle. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle.

Palveluntarjoaja käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka Palveluntarjoajan sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle. Kerättyjen tietojen analysointiin käytetään muun muassa Google Analyticsia. Lisätietoja Google Analyticsista voi lukea tästä: http://www.google.com/analytics/.  Voit myös kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoiteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisäksi useimpien selainten valikossa on Help menu -kohta, joka kertoo, kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.

4. Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään?

Palveluntarjoaja säilyttää käyttäjien henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota ne kerättiin tai lain salliman enimmäisajan.  Henkilötietojen säilytysjakson pituus vaihtelee siis tiedoista riippuen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että saatamme säilyttää henkilötietojasi, vaikka sopimussuhteesi meihin olisi päättynyt, mutta vain niin kauan kuin meillä on syy tehdä niin.

5. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Palveluntarjoajan palvelun tarjoamiseksi

Siirrämme henkilötietoja siinä laajuudessa kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyn käsittelemiimme henkilötietoihin Palveluntarjoajan palveluiden tarjoamiseksi tämän tietosuojaselosteen määrittelemissä tarkoituksissa.

Kolmansien osapuolten markkinointi ja mainonta

Palveluntarjoaja ei jaa markkinoinnin tai mainonnan osapuolille käyttäjien henkilö- tai tunnistetietoja. Jotta viestintää tai markkinointia kohdennetaan oikein, saatamme siirtää kolmansille osapuolille kerättyjen tietojen perusteella analysoidut  anonymisoidut demografiatiedot tai kiinnostuksenkohteet.

Suostumuksesi

Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, saatamme jakaa käyttäjän tietoja valittujen kolmansien osapuolten kanssa, jotta ne voivat ottaa yhteyttä käyttäjään.

Tieteellinen tutkimus

Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tutkimusta varten voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Oikeudellisista syistä

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Palveluntarjoaja pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen.

Jotkin alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. Palveluntarjoaja huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta esimerkiksi sopimalla asiasta henkilötietojen käsittelijän kanssa käyttäen mallisopimuslausekkeita tai muita tietosuojalainsäädännön mukaisia keinoja henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin.

7. Henkilötietojen suojaus

Palveluntarjoaja käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Palveluntarjoaja voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer ("SSL") tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa.

8. Alaikäiset

Palveluntarjoajan tarjoama palvelu ei ole suunnattu alaikäisille eikä Palveluntarjoaja erityisesti kerää alaikäisten henkilötietoja ja pyytää alaikäisiä hankkimaan huoltajan suostumuksen ennen kuin alaikäinen tallentaa henkilötietojaan. Suosittelemme huoltajia säännöllisesti seuraamaan huollettaviensa Internetin ja sivustomme käyttöä.

9. Kolmansien sivustot

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Palveluntarjoajan sivustoon emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluntarjoaja voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla Palveluntarjoajan sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, jos meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä

Tietyissä lakisääteisissä tapauksissa voimme rajoittaa tietojesi käsittelyä.

Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä

Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin.  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, silloin kun henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai välillämme solmittuun sopimukseen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

11. Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.

Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

12. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä on Virtual Design Rendering Oy. Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa: asiakaspalvelu@visign.fi.

DigistailausApp - tulevaisuus on täällä!