Blogi

Valokuvauksessa huomattavia alueellisia eroja!

Jarmo Lumpus

Visign järjesti kyselyn kiinteistönvälittäjille kesällä 2019, missä kysyttiin uusien myyntikohteiden valokuvauksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Ammattimainen valokuvaus on tullut vuosien mittaan yleisemmäksi ja monilla paikkakunnilla vaikuttaa siltä, että kohta kaikki kohteet kuvataan ammattilaisten toimesta. Halusimme kuitenkin faktaa aiheesta, joten kysely asiakkaillemme oli perusteltua. Kyselyn vastaukset on nyt analysoitu ja kerromme tässä keskeisimmät tulokset.

Kyselyyn osallistui yhteensä 163 kiinteistönvälityksen ammattilaista eri puolelta Suomea. 73% vastaajista olivat laillistettuja kiinteistönvälittäjiä ja noin 40% toimi välittäjänä pääkaupunkiseudulla. Saimme paljon vastauksia myös Oulusta, Tampereelta ja Turusta. Vastaajista 72% käytti sosiaalista mediaa aktiivisesti tai erittäin aktiivisesti. Kyselyyn vastaajien määrä on noin 4-5% kaikista välittäjistä Suomessa.

Valokuvauksen tuottaminen

Kyselyn pääkysymys oli: “Kuinka tuotat uuden kohteen valokuvat?”. Alla olevasta kuvasta näkee, että yli puolet välittäjistä käyttää AINA valokuvaajaa (60%). Omalla puhelimella valokuvat tuotti enää vain 2% vastaajista.

valokuvauksen tuottaminen kiinteistönvälityksessä

Jos erotamme tuon pääkysymyksen vastauksista isot kaupungit (pääkaupunkiseutu, Oulu, Tampere ja Turku) ja muun Suomen, niin tuloksissa on huomattava ero!

PKSoultretur

Yllä oleva kuvaaja: pääkaupunkiseutu, Oulu, Tampere ja Turku.

Muut paikkakunnat-1

Yllä oleva kuvaaja: muut kaupungit kuin PKS, Oulu, Tampere ja Turku.

Isoissa kaupungeissa valokuvaajan käytöstä on tullut melko standardi toimintatapa (noin 70% kuvauttaa aina kohteen valokuvaajalla), kun taas pienemmissä kaupungeissa markkinointiin käytetty budjetti on luonnollisesti hieman pienempi (enää 35.8% kuvauttaa aina kohteen valokuvaajalla). Vastauksista näkyy selkeästi, että pienemmillä paikkakunnilla välittäjät kuvaavat paljon itse. Ehkä valokuvaajien puute paikkakunnalla on motivoinut opettelemaan myös valokuvausta. Moni sanoi myös harrastavansa valokuvausta, joten se on yksi syy hoitaa kuvaus itse.

Pääkaupunkiseudulla ja Oulussa aikaisempien laskelmiemme perusteella noin 85% kohteista on kuvattu ammattimaisesti. Monilla pienemmillä paikkakunnilla alle puolet kaikista kohteista kuvataan ammattilaisen toimesta (oli se sitten valokuvaaja tai välittäjä itse). 

Muita mielenkiintoisia tuloksia vastaajilta, jotka käyttivät aina valokuvaajaa:

 • 82% tilaa itse valokuvauksen kohteeseen ja 58% on itse mukana varsinaisessa kuvauksessa
 • Melkein 70%:lla vastaajista oli selkeä linja ja ohjeistus kuinka valokuvaus tulee tehdä ja miten valokuvat pitää editoida. 
 • 52% käytti aina samaa valokuvaajaa ja oma yrityksen valokuvaaja oli 17%:lla vastaajista

Miksi valokuvaajaa käytetään?

Valokuvauksen tärkeydestä ollaan melkoisen yhtä mieltä. 95% vastaajista oli sitä mieltä, että valokuvilla on merkittävä tai erittäin merkittävä vaikutus kohteen ensivaikutelmaan ja kiinnostavuuteen. Tämä korreloi hyvin aikaisempaan havaintoon, missä puhelimella kuvattavia kohteita on enää vain muutama prosentti.

valokuvien merkitys kiinteistönvälityksessä

Tärkeimmät syyt valokuvaajan käyttöön olivat seuraavat:

 • Nykypäivänä ei voi enää käyttää edes keskinkertaisia valokuvia
 • Halutaan luoda upea ja raikas ensivaikutelman 
 • Välittäjän henkilöbrändi ei salli muuta kuin parasta
 • Jos kohde on ns. “arvokohde” (tämä erityisesti pienemmillä markkinoilla)

Valokuvausta ei käytetä jos asunnon myyntihinta on erittäin pieni tai asiakas ei halua valokuvaajaa (hintakysymys). 

Henkilöbrändäys on noussut kiinteistönvälityksessä tulikuumaksi aiheeksi viime vuosina. Tämä näkyy myös sosiaalisen median käytössä. Yleisesti tuloksissa nähtävissä, että valokuvaukseen satsaavat käyttävät myös aktiivisesti sosiaalista mediaa. Somessa aktiivisesti toimivat myös käyttävät tai ovat kokeilleet erilaisia digitaalisia lisäpalveluita. Pääkaupunkiseutu ja Oulu nousivat somen käytössä korkeimmalle. 

Myyntistailaus

Myyntistailaus tehdään aina noin 25%:iin uusia myyntikohteita. Selkeästi nähtävissä, että tietyillä yrityksillä tämä kuuluu peruspakettiin ja toisilla se taas on enemmän valinnainen tai riippuu kohteesta. 16%:ssa kohteista stailausta ei tehdä koskaan. Puolet asuntojen stailaajista käytti omia kalusteita ja puolet luotti stailaajan kalusteisiin. Tutkimustemme mukaan kalusteita käytetään pääasiassa vain valokuvauksen aikana, mutta joskus kalusteet jäävät paikalleen näyttöjen ajaksi. Jälkimmäinen vaihtoehto tuo luonnollisesti lisää kuluja.

Digitaalinen stailaus (virtuaalinen kalustus, virtuaalistailaus) on vielä melko uusi asia ja sitä oli kokeillut noin neljännes vastaajista. Muutamalle tämä asia oli täysin vieras. 

Valokuvauksen hinta

Valokuvauksen hinta vaihtelee sen mukaan, mitä kuvauksia tehdään ja kuinka paljon kuvia otetaan. Kysyimme kuitenkin hintaa 15-20 valokuvan peruspaketille ja vastauksissa näkyy selkeästi isojen kaupunkien hintatason vaikutus.

Pääkaupunkiseutu, Oulu, Tampere ja Turku

 • Perusvalokuvauspaketin hintahaitari on alle sadasta eurosta jopa yli 250 euroon
 • Suurin osa valokuvauksista maksaa 101-160€

Muut kuin yllä mainitut paikkakunnat

 • Perusvalokuvauspaketin saa alle 130:llä eurolla
 • Monilla pienemmillä paikkakunnilla ei ole valokuvaajaa

Erikoisuutena mainittakoon Tampere, missä kilpailu on kovaa ja valokuvaajan käyttö on todella aktiivista. Tamperelaisista välittäjistä jopa kolmasosa oli sitä mieltä, että yli 90% kohteista kuvataan ammattimaisesti. Olemme kuulleet tätä samaa viestiä myös tamperelaisilta asiakkailtamme jo jonkin aikaa. Muissa kaupungeissa ei nähty aivan samanlaista trendiä.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2019 näkymiä vastaajat pitivät pääsääntöisesti positiivisina, vain alle 5% näki tämän vuoden olevan huonompi kuin edellinen vuosi. Puolet vastaajista näki, että kohteiden markkinointibudjetti tulee kasvamaan jatkossa. 

Välittäjien määrä on pienentynyt, mutta kiinteistönvälitysyritysten määrä on taas kasvanut. Kilpailu uusien toimeksiantojen osalta markkinoilla on kovaa. Kiinteistönvälitysyritysten liikevaihdon kasvu on pysähtynyt (https://kvkl.fi/kiinteistonvalitysalan-yritysten-liikevaihto-pysynyt-ennallaan/) ja uuden polven digitaalisen markkinoinnin osaajat tulevat markkinoille uusilla metodeilla ja vahvalla henkilöbrändäyksellä. Myyntistailaus yhdessä ammattimaisen valokuvauksen kanssa on jo arkipäivää uusien kohteiden markkinoinnissa. Mikä on seuraava markkinaa muuttava trendi?

Visignin kautta saat valokuvauksen yli 40:llä paikkakunnalla. Katso portfolio

Topics: kiinteistönvälitys, myyntistailaus, asunnon myynti, valokuvaus, kiinteistönvälittäjä

Related posts

Visign siirtynyt takaisin pohjoismaiseen omistukseen