VISIGN BLOG

Mitä nuoret ajattelevat kiinteistönvälittäjistä?

Jarmo Lumpus

Haastattelimme yli kymmentä noin 20-vuotiasta nuorta liittyen kiinteistönvälitysalaan. Kysymysten avulla pyrimme hahmottamaan, millaisena ala näyttäytyy nuorten silmissä. Kysyimme seuraavia asioita:

  1. Mitä tulee mieleen kiinteistönvälittäjistä/alasta?
  2. Vaikuttaako kiinteistönvälittäjä kiinnostavalta ammatilta? Voisitko kuvitella alkavasi kiinteistönvälittäjäksi? Miksi/miksi et?
  3. Suomen tunnetuin kiinteistönvälittäjä? Kuka tulee ensimmäisenä mieleen?
  4. Omia kokemuksia kiinteistönvälittäjistä/alasta?

Suuriin osa haastatelluista kertoi ensimmäisenä mieleen tulevan tv-ohjelmista tutut kiinteistönvälittäjät, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Nuorten keskuudessa suosittu TV-ohjelma "Moderni perhe" mainittiin muutamien toimesta (löytyy Netflixistä). Myös siisti pukeutuminen, myyntiorientoituneisuus sekä asiakaslähtöisyys nousivat vastauksissa monta kertaa esille. Pari vastaajaa ajatteli työn olevan stressaavaa ja että alalle on vaikea päästä. Lisäksi nuorilla vaikuttaa olevan huonosti tietoa siitä, kuinka alalle voi esimerkiksi kouluttautua.

Hieman yli puolet haastatelluista totesi kiinteistönvälittäjän työn vaikuttavan kiinnostavalta ammatilta. Osalle kiinteistönvälittäjänä oleminen ei tuntunut ollenkaan omalta jutulta ja joillakin on negatiivisia ennakkokäsityksiä alasta. Jotkut nuoret esimerkiksi olettavat, että myyminen on raskasta ja asiakkaat ikäviä sekä ajattelevat tulojen olevan liian epävarmat. Toisaalta välittäjän työn monipuolisuus sekä mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, kuinka paljon tienaa, kiinnostavat haastateltuja nuoria. Myös arkkitehtuurin ja rakennusten kanssa tekemisissä oleminen kiinnostavat niitä nuoria, jotka pitävät ammattia kiinnostavana vaihtoehtona tulevaisuudessa.

Suomen tunnetuimmaksi kiinteistönvälittäjäksi nousi haastateltujen keskuudessa esiin kolme nimeä: Andrei Koivumäki, Kaisa Liski ja Jethro Rostedt. Vaikka välittäjän nimi ei olisikaan jäänyt mieleen, saattoi henkilöstä olla tietty mielikuva, kuten eräs vastaus kertoo: “se josta joku iltapäivälehti uutisoi ja ajaa Maseratin maasturilla". Osa vastaajista ei tiennyt yhtään kiinteistönvälittäjää nimeltä.

CC-327-1

Suurimmalla osalla nuorista oli positiivisia kokemuksia kiinteistönvälittäjistä. Eräs vastaajista kertoi, että hänelle on jäänyt välittäjistä kaikinpuolin positiivinen kuva sen ansiosta, että välittäjä auttoi häntä visioimaan asuntoa hänen tarpeisiinsa sopivaksi. Monella nuorella ei kuitenkaan ole omakohtaisia kokemuksia välittäjien kanssa, koska he eivät ole vielä myyneet tai ostaneet asuntoa. Hyvin monella kokemukset perustuvat kuulopuheisiin tai välillisiin kokemuksiin (esim. perhe myynyt asunnon). Tätä kannattaa alalla toimivien miettiä - kuinka saada tietoa alasta nuorille?

Yhdellä haastattellulla oli omakohtaista kokemusta välittäjien kanssa toimimisesta ja mietti, että kiinteistönvälitysalla toimintamallit eivät ole ajan kuluessa juurikaan muuttuneet. Hän perusteli mielipidettään seuraavalla tavalla: “tällainen modernin ajan ihminen kaipaisi kyllä moneen asiaan nopeampia prosesseja. Helppokäyttöisiä ja hyviä puhelinsovelluksia, spontaaneja näyttöjä esim. niin, että joku avainkoodi oveen tai lokeroon mistä pääsisi asuntoon. Suorempaa yhteyttä myyjään tai ostajaan esim. sovelluksen kautta johon myyjä ilmoittaisi mahdolliset ajat tulla näyttöön ja ostaja klikkais haluamansa ja kaikki kolme osapuolta sais infon heti ilman kymmentä puhelua ristiin rastiin jne.”. 

Vastausten perusteella voi päätellä, että nuorilta voisi löytyä hyviä ideoita alan kehittämiseen. Jos saatavilla olisi enemmän tietoa esimerkiksi kouluttautumisesta sekä siitä, millaista käytännön työ on, nuoret todennäköisemmin hakeutuisivat alalle. Nuoret käyttävät paljon sosiaalista mediaa, joten tieto kiinteistönvälitysalasta leviäisi paremmin sen kautta.

Kiinteistönvälityksen haaste Suomessa ja myös muualla maailmassa on nuorten välittäjien vähäinen määrä. Välittäjien keski-ikä esimerkiksi USA:ssa on pitkästi yli 50 vuotta ja huolena on se, kuinka nuorten ostokäyttäytyminen pystytään ottamaan huomioon. Suomessa kiinteistönvälitys on digitalisoitumassa hyvää tahtia, mutta edelleen on puutteita nuorten ostajien huomioimisessa. 

Olisi erittäin tärkeätä saada nuoria alalle pysyvästi. Valitettavan moni kokeilija päätyy muihin tehtäviin. Visign kokee tämän asian tärkeäksi ja jatkammekin alan tunnetuksi tekemistä nuorille. Tämä on meillä kiinteistönvälitysalalla toimiville yhteinen haaste. 

Kannattaa myös lukea meidän aikaisempi blog: "Millaista kiinteistönvälittäjän työ on?"

Visign tuottaa erilaisia visuaalisia palveluita kiinteistönvälittäjille, rakentajille ja myös yksityisille asiakkaille. Yrityksen kautta saat pohjakuvat, valokuvat, digitaaliset stailaukset, tilaesittelyt ja visualisoinnit tehokkaasti ja laadukkaasti. Olemme myös vahvasti mukana kehittämässä suomalaista kiinteistönvälitystä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Topics: kiinteistönvälitys, asunnon myynti, kiinteistökauppa, kiinteistönvälittäjä

Related posts

3D-Asuntohakemisto